Орчны шинжилгээний мэдээ > Агаарын шинжилгээний мэдээ

Увс аймгийн агаарын чанарын мэдээ 11.08

Шинэчлэгдсэн: 2024-06-18 07:03:51

Увс аймгийн төвийн  агаарын чанарын хяналт шинжилгээний мэдээ

2023 оны 11 дүгээр сарын 08-ны өдөр 

/24 цагийн дунджаар /

 

 

Бохирдуулах бодисын нэр

MNS 4585:2016

 хоногийн дундаж агууламж

20 минутын дунджаар хамгийн их агууламж

Стандартаас давсан тохиолдлын тоо, хувиар

Хүлцэх хэм

хэмжээ мкг/м3

2022 он

2023 он

2022 он

2023 он

2022 он

2023 он

1

Хүхэрлэг хий  (SO2)

450

5 мкг/м3

3 мкг/м3

6 мкг/м3

5 мкг/м3

0%

0%

2

Азотын давхар исэл (NO2)

200

22 мкг/м3

15 мкг/м3

26 мкг/м3

19 мкг/м3

0%

0%

3

PM2.5 Тоосонцор

50

36 мкг/м3

32 мкг/м3

36 мкг/м3

138 мкг/м3

0%

0%

Увс аймгийн төвийн  агаарын  мэдээ

2023 оны 11 дүгээр сарын  08-ны өдөр 

/2022 оны мөн үетэй харьцуулсанаар /

Цаг агаарын үзүүлэлт

2022 он

2023 он

Тайлбар

1

Дундаж температур, оС

-3.80C

-8.80C

5.00C-аар хүйтэн

2

Салхины дундаж хурд, м/с

2.1 м/с

1.6 м/с

0.5 м/с-ээр их салхитай

3

Хур тунадасны хэмжээ, мм

 мм

            0.6 мм

0.6 мм тунадастай

Увс аймгийн төвийн агаарын чанарын индексийн мэдээ

2023 оны 11 дүгээр сарын 08-ны өдөр

Хугацаа

2023 оны 11 сарын 08-ны өдрийн агаарын чанарын индексийн ангилал

2023.11.08

Цэвэр

 

 

Холбоотой мэдээний жагсаалт

Гарчиг Үүсгэсэн огноо Шинэчлэгдсэн огноо Хандалт
Увс аймгийн агаарын чанарын мэдээ12.27 2023-12-28 1970-01-01 74
Увс аймгийн агаарын чанарын мэдээ12.26 2023-12-27 1970-01-01 68
Увс аймгийн агаарын чанарын мэдээ12.25 2023-12-26 1970-01-01 74
Увс аймгийн агаарын чанарын мэдээ12.22 2023-12-25 1970-01-01 59
Увс аймгийн агаарын чанарын мэдээ12.21 2023-12-22 1970-01-01 55
Увс аймгийн агаарын чанарын мэдээ12.20 2023-12-21 1970-01-01 56
Увс аймгийн агаарын чанарын мэдээ12.19 2023-12-20 1970-01-01 54
Увс аймгийн агаарын чанарын мэдээ12.18 2023-12-19 1970-01-01 46
Увс аймгийн агаарын чанарын мэдээ12.15 2023-12-18 1970-01-01 42
Увс аймгийн агаарын чанарын мэдээ12.14 2023-12-15 1970-01-01 42
Увс аймгийн агаарын чанарын мэдээ12.13 2023-12-14 1970-01-01 50
Увс аймгийн агаарын чанарын мэдээ12.11 2023-12-12 1970-01-01 47
Увс аймгийн агаарын чанарын мэдээ12.08 2023-12-11 1970-01-01 55
Увс аймгийн агаарын чанарын мэдээ12.07 2023-12-08 1970-01-01 53
Увс аймгийн агаарын чанарын мэдээ12.06 2023-12-07 1970-01-01 52
Увс аймгийн агаарын чанарын мэдээ12.05 2023-12-06 1970-01-01 52
Увс аймгийн агаарын чанарын мэдээ12.04 2023-12-05 1970-01-01 50
Увс аймгийн агаарын чанарын мэдээ12.01 2023-12-04 1970-01-01 70
Увс аймгийн агаарын чанарын мэдээ11.30 2023-12-01 1970-01-01 56
Увс аймгийн агаарын чанарын мэдээ11.29 2023-11-30 1970-01-01 58
Увс аймгийн агаарын чанарын мэдээ11.28 2023-11-29 1970-01-01 55
Увс аймгийн агаарын чанарын мэдээ11.27 2023-11-28 1970-01-01 61
Увс аймгийн агаарын чанарын мэдээ11.24 2023-11-27 1970-01-01 81
Увс аймгийн агаарын чанарын мэдээ11.23 2023-11-24 1970-01-01 68
Увс аймгийн агаарын чанарын мэдээ11.22 2023-11-23 1970-01-01 57
Увс аймгийн агаарын чанарын мэдээ11.21 2023-11-22 1970-01-01 67
Увс аймгийн агаарын чанарын мэдээ11.20 2023-11-21 1970-01-01 62
Увс аймгийн агаарын чанарын мэдээ11.17 2023-11-20 1970-01-01 67
Увс аймгийн агаарын чанарын мэдээ1116 2023-11-17 1970-01-01 63
Увс аймгийн агаарын чанарын мэдээ1115 2023-11-16 1970-01-01 96
Увс аймгийн агаарын чанарын мэдээ 11.13 2023-11-15 1970-01-01 59
Увс аймгийн агаарын чанарын мэдээ 11.10 2023-11-13 1970-01-01 58
Увс аймгийн агаарын чанарын мэдээ 11.09 2023-11-10 1970-01-01 57
Увс аймгийн агаарын чанарын мэдээ 11.07 2023-11-09 1970-01-01 86
Увс аймгийн агаарын чанарын мэдээ 11.03 2023-11-07 1970-01-01 60
Увс аймгийн агаарын чанарын мэдээ 11.06 2023-11-07 1970-01-01 67
Увс аймгийн агаарын чанарын мэдээ 11.02 2023-11-03 1970-01-01 64
Увс аймгийн агаарын чанарын мэдээ 11.01 2023-11-02 1970-01-01 66
Увс аймгийн агаарын чанарын мэдээ 10.31 2023-11-01 1970-01-01 45
Увс аймгийн агаарын чанарын мэдээ 10.30 2023-10-31 1970-01-01 56
Увс аймгийн агаарын чанарын мэдээ 10.27 2023-10-30 1970-01-01 78
Увс аймгийн агаарын чанарын мэдээ 10.26 2023-10-27 1970-01-01 104
Увс аймгийн агаарын чанарын мэдээ 10.25 2023-10-26 1970-01-01 78
Увс аймгийн агаарын чанарын мэдээ 10.24 2023-10-25 1970-01-01 70
Увс аймгийн агаарын чанарын мэдээ 10.18 2023-10-24 1970-01-01 67
Увс аймгийн агаарын чанарын мэдээ 10.19 2023-10-24 1970-01-01 63
Увс аймгийн агаарын чанарын мэдээ 10.20 2023-10-24 1970-01-01 71
Увс аймгийн агаарын чанарын мэдээ 10.23 2023-10-24 1970-01-01 64
Увс аймгийн агаарын чанарын мэдээ 03.31 2023-04-03 1970-01-01 113
Увс аймгийн агаарын чанарын мэдээ 03.30 2023-03-31 1970-01-01 160
Увс аймгийн агаарын чанарын мэдээ 03.29 2023-03-30 1970-01-01 141
Увс аймгийн агаарын чанарын мэдээ 03.28 2023-03-29 1970-01-01 146
Увс аймгийн агаарын чанарын мэдээ 03.27 2023-03-28 1970-01-01 94
Увс аймгийн агаарын чанарын мэдээ 03.24 2023-03-27 1970-01-01 104
Увс аймгийн агаарын чанарын мэдээ 03.23 2023-03-24 1970-01-01 108
Увс аймгийн агаарын чанарын мэдээ 03.22 2023-03-23 1970-01-01 95
Увс аймгийн агаарын чанарын мэдээ 03.21 2023-03-22 1970-01-01 102
Увс аймгийн агаарын чанарын мэдээ 03.20 2023-03-21 1970-01-01 102
Увс аймгийн агаарын чанарын мэдээ 03.17 2023-03-20 1970-01-01 85
Увс аймгийн агаарын чанарын мэдээ 03.16 2023-03-17 1970-01-01 150
Увс аймгийн агаарын чанарын мэдээ 03.15 2023-03-16 1970-01-01 96
Увс аймгийн агаарын чанарын мэдээ 03.14 2023-03-15 1970-01-01 104
Увс аймгийн агаарын чанарын мэдээ 03.13 2023-03-14 1970-01-01 150
Увс аймгийн агаарын чанарын мэдээ 03.10 2023-03-13 1970-01-01 107
Увс аймгийн агаарын чанарын мэдээ 03.09 2023-03-10 1970-01-01 108
Увс аймгийн агаарын чанарын мэдээ 03.07 2023-03-09 1970-01-01 92
Увс аймгийн агаарын чанарын мэдээ 03.06 2023-03-07 1970-01-01 85
Увс аймгийн агаарын чанарын мэдээ 03.03 2023-03-06 1970-01-01 87
Увс аймгийн агаарын чанарын мэдээ 03.02 2023-03-03 1970-01-01 112
Увс аймгийн агаарын чанарын мэдээ 03.01 2023-03-02 1970-01-01 92
Увс аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2.28 2023-03-01 1970-01-01 81
Увс аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2.27 2023-02-28 1970-01-01 128
Увс аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2.24 2023-02-27 1970-01-01 100
Увс аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2.20 2023-02-24 1970-01-01 115
Увс аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2.17 2023-02-20 1970-01-01 114
Увс аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2.16 2023-02-17 1970-01-01 126
Увс аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2.15 2023-02-16 1970-01-01 114
Увс аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2.14 2023-02-15 1970-01-01 96
Увс аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2.13 2023-02-14 1970-01-01 101
Увс аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2.10 2023-02-13 1970-01-01 110
Увс аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2.09 2023-02-10 1970-01-01 111
Увс аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2.08 2023-02-09 1970-01-01 92
Увс аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2.07 2023-02-08 1970-01-01 126
Увс аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2.06 2023-02-07 1970-01-01 125
Увс аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2.03 2023-02-06 1970-01-01 90
Увс аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2.02 2023-02-03 1970-01-01 116
Увс аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2.01 2023-02-02 1970-01-01 83
Увс аймгийн агаарын чанарын мэдээ 1.31 2023-02-01 1970-01-01 170
Увс аймгийн агаарын чанарын мэдээ 1.30 2023-01-31 1970-01-01 100
Увс аймгийн агаарын чанарын мэдээ 1.27 2023-01-30 1970-01-01 107
Увс аймгийн агаарын чанарын мэдээ 1.26 2023-01-27 1970-01-01 95
Увс аймгийн агаарын чанарын мэдээ 1.25 2023-01-26 1970-01-01 130
Увс аймгийн агаарын чанарын мэдээ 1.24 2023-01-25 1970-01-01 94
Увс аймгийн агаарын чанарын мэдээ 1.23 2023-01-24 1970-01-01 92
Увс аймгийн агаарын чанарын мэдээ 1.20 2023-01-23 1970-01-01 147
Увс аймгийн агаарын чанарын мэдээ 1.19 2023-01-20 1970-01-01 132
Увс аймгийн агаарын чанарын мэдээ 1.18 2023-01-19 1970-01-01 120
Увс аймгийн агаарын чанарын мэдээ 1.17 2023-01-18 1970-01-01 110
Увс аймгийн агаарын чанарын мэдээ 1.16 2023-01-17 1970-01-01 106
Увс аймгийн агаарын чанарын мэдээ 1.13 2023-01-16 1970-01-01 98
Увс аймгийн агаарын чанарын мэдээ 1.12 2023-01-13 1970-01-01 92
Увс аймгийн агаарын чанарын мэдээ 1.11 2023-01-12 1970-01-01 127
Увс аймгийн агаарын чанарын мэдээ 1.10 2023-01-11 1970-01-01 83
Увс аймгийн агаарын чанарын мэдээ 1.09 2023-01-10 1970-01-01 106
Увс аймгийн агаарын чанарын мэдээ 01.06 2023-01-09 1970-01-01 147
Увс аймгийн агаарын чанарын мэдээ 01.05 2023-01-06 1970-01-01 80
Увс аймгийн агаарын чанарын мэдээ 01.04 2023-01-05 1970-01-01 82
Увс аймгийн агаарын чанарын мэдээ 01.03 2023-01-04 1970-01-01 146
Увс аймгийн агаарын чанарын мэдээ 01.02 2023-01-03 1970-01-01 82
Увс аймгийн агаарын чанарын мэдээ 12.30 2023-01-02 1970-01-01 77
Увс аймгийн агаарын чанарын мэдээ 12.28 2022-12-30 1970-01-01 103
Увс аймгийн агаарын чанарын мэдээ 12.27 2022-12-28 1970-01-01 104
Увс аймгийн агаарын чанарын мэдээ 12.26 2022-12-27 1970-01-01 98
Увс аймгийн агаарын чанарын мэдээ 12.23 2022-12-26 1970-01-01 119
Увс аймгийн агаарын чанарын мэдээ 12.22 2022-12-23 1970-01-01 119
Увс аймгийн агаарын чанарын мэдээ 12.21 2022-12-22 1970-01-01 141
Увс аймгийн агаарын чанарын мэдээ 12.20 2022-12-21 1970-01-01 79
Увс аймгийн агаарын чанарын мэдээ 12.19 2022-12-20 1970-01-01 101
Увс аймгийн агаарын чанарын мэдээ 12.16 2022-12-19 1970-01-01 78
Увс аймгийн агаарын чанарын мэдээ 12.15 2022-12-16 1970-01-01 171
Увс аймгийн агаарын чанарын мэдээ 12.14 2022-12-15 1970-01-01 136
Увс аймгийн агаарын чанарын мэдээ 12.13 2022-12-14 1970-01-01 129
Увс аймгийн агаарын чанарын мэдээ 12.12 2022-12-13 1970-01-01 185
Увс аймгийн агаарын чанарын мэдээ 12.08 2022-12-12 1970-01-01 129
Увс аймгийн агаарын чанарын мэдээ 12.09 2022-12-12 1970-01-01 96
Увс аймгийн агаарын чанарын мэдээ 12.07 2022-12-08 1970-01-01 96
Увс аймгийн агаарын чанарын мэдээ 12.06 2022-12-07 1970-01-01 113
Увс аймгийн агаарын чанарын мэдээ 12.05 2022-12-06 1970-01-01 181
Увс аймгийн агаарын чанарын мэдээ 12.02 2022-12-05 1970-01-01 133
Увс аймгийн агаарын чанарын мэдээ 12.01 2022-12-02 1970-01-01 106
Увс аймгийн агаарын чанарын мэдээ 11.30 2022-12-01 1970-01-01 108
Увс аймгийн агаарын чанарын мэдээ 11.29 2022-11-30 1970-01-01 211
Увс аймгийн агаарын чанарын мэдээ 11.25 2022-11-29 1970-01-01 163
Увс аймгийн агаарын чанарын мэдээ 11.28 2022-11-29 1970-01-01 133
Увс аймгийн агаарын чанарын мэдээ 11.23 2022-11-25 1970-01-01 94
Увс аймгийн агаарын чанарын мэдээ 11.22 2022-11-23 1970-01-01 104
Увс аймгийн агаарын чанарын мэдээ 11.21 2022-11-22 1970-01-01 215
Увс аймгийн агаарын чанарын мэдээ 11.18 2022-11-21 1970-01-01 130
Увс аймгийн агаарын чанарын мэдээ 11.17 2022-11-18 1970-01-01 107
Увс аймгийн агаарын чанарын мэдээ 11.14 2022-11-17 1970-01-01 147
Увс аймгийн агаарын чанарын мэдээ 11.15 2022-11-17 1970-01-01 89
Увс аймгийн агаарын чанарын мэдээ 11.16 2022-11-17 1970-01-01 113
Увс аймгийн агаарын чанарын мэдээ 11.08 2022-11-14 1970-01-01 124
Увс аймгийн агаарын чанарын мэдээ 11.09 2022-11-14 1970-01-01 93
Увс аймгийн агаарын чанарын мэдээ 11.10 2022-11-14 1970-01-01 238
Увс аймгийн агаарын чанарын мэдээ 11.11 2022-11-14 1970-01-01 247
Увс аймгийн агаарын чанарын мэдээ 11.07 2022-11-08 1970-01-01 199
Увс аймгийн агаарын чанарын мэдээ 11.04 2022-11-07 1970-01-01 172
Увс аймгийн агаарын чанарын өнгөрсөн 7 хоногийн мэдээ 10.7-13 2022-11-04 1970-01-01 180
Увс аймгийн агаарын чанарын мэдээ 10.14 2022-11-04 1970-01-01 113
Увс аймгийн агаарын чанарын мэдээ 10.17 2022-11-04 1970-01-01 136
Увс аймгийн агаарын чанарын мэдээ 10.18 2022-11-04 1970-01-01 140
Увс аймгийн агаарын чанарын мэдээ 10.19 2022-11-04 1970-01-01 97
Увс аймгийн агаарын чанарын мэдээ 10.20 2022-11-04 1970-01-01 104
Увс аймгийн агаарын чанарын мэдээ 10.21 2022-11-04 1970-01-01 158
Увс аймгийн агаарын чанарын мэдээ 10.24 2022-11-04 1970-01-01 215
Увс аймгийн агаарын чанарын мэдээ 10.25 2022-11-04 1970-01-01 107
Увс аймгийн агаарын чанарын мэдээ 10.26 2022-11-04 1970-01-01 110
Увс аймгийн агаарын чанарын мэдээ 10.27 2022-11-04 1970-01-01 141
Увс аймгийн агаарын чанарын мэдээ 10.28 2022-11-04 1970-01-01 100
Увс аймгийн агаарын чанарын мэдээ 10.31 2022-11-04 1970-01-01 105
Увс аймгийн агаарын чанарын мэдээ 11.01 2022-11-04 1970-01-01 303
Увс аймгийн агаарын чанарын мэдээ 11.02 2022-11-04 1970-01-01 172
Увс аймгийн агаарын чанарын мэдээ 11.03 2022-11-04 1970-01-01 115
Увс аймгийн агаарын чанарын өнгөрсөн 7 хоногийн мэдээ 09.30 - 10.06 2022-10-10 1970-01-01 166
Увс аймгийн агаарын чанарын өнгөрсөн 7 хоногийн мэдээ 09.23 - 29 2022-10-05 1970-01-01 154
Увс аймгийн агаарын чанарын өнгөрсөн 7 хоногийн мэдээ 09.16 - 22 2022-09-26 1970-01-01 192
Увс аймгийн агаарын чанарын өнгөрсөн 7 хоногийн мэдээ 09.02 - 15 2022-09-16 1970-01-01 131
Увс аймгийн агаарын чанарын өнгөрсөн 7 хоногийн мэдээ 08.26 - 09.01 2022-09-13 1970-01-01 130
Увс аймгийн агаарын чанарын өнгөрсөн 7 хоногийн мэдээ 09.02 - 08 2022-09-13 1970-01-01 243
Увс аймгийн агаарын чанарын өнгөрсөн 7 хоногийн мэдээ 08.05 - 11 2022-09-12 1970-01-01 129
Увс аймгийн агаарын чанарын өнгөрсөн 7 хоногийн мэдээ 08.12 - 18 2022-09-12 1970-01-01 119
Увс аймгийн агаарын чанарын өнгөрсөн 7 хоногийн мэдээ 08.19 - 25 2022-09-12 1970-01-01 369
Увс аймгийн агаарын чанарын өнгөрсөн 7 хоногийн мэдээ 07.29 - 08.04 2022-08-08 1970-01-01 223
Увс аймгийн агаарын чанарын өнгөрсөн 7 хоногийн мэдээ 07.22-28 2022-07-29 1970-01-01 219
Увс аймгийн агаарын чанарын өнгөрсөн 7 хоногийн мэдээ 07.15-21 2022-07-22 1970-01-01 242
Увс аймгийн агаарын чанарын өнгөрсөн 7 хоногийн мэдээ 06.17-23 2022-07-08 1970-01-01 296
Увс аймгийн агаарын чанарын өнгөрсөн 7 хоногийн мэдээ 06.24-30 2022-07-08 1970-01-01 242
Увс аймгийн агаарын чанарын өнгөрсөн 7 хоногийн мэдээ 07.01-07 2022-07-08 1970-01-01 221
Увс аймгийн агаарын чанарын өнгөрсөн 7 хоногийн мэдээ 01.03-07 2022-06-20 1970-01-01 249
Увс аймгийн агаарын чанарын өнгөрсөн 7 хоногийн мэдээ 01.07-13 2022-06-20 1970-01-01 237
Увс аймгийн агаарын чанарын өнгөрсөн 7 хоногийн мэдээ 01.14-20 2022-06-20 1970-01-01 181
Увс аймгийн агаарын чанарын өнгөрсөн 7 хоногийн мэдээ 01.21-27 2022-06-20 1970-01-01 183
Увс аймгийн агаарын чанарын өнгөрсөн 7 хоногийн мэдээ 01.28-02.03 2022-06-20 1970-01-01 158
Увс аймгийн агаарын чанарын өнгөрсөн 7 хоногийн мэдээ 02.04-10 2022-06-20 1970-01-01 124
Увс аймгийн агаарын чанарын өнгөрсөн 7 хоногийн мэдээ 02.11-02.17 2022-06-20 1970-01-01 140
Увс аймгийн агаарын чанарын өнгөрсөн 7 хоногийн мэдээ 02.18-02.24 2022-06-20 1970-01-01 173
Увс аймгийн агаарын чанарын өнгөрсөн 7 хоногийн мэдээ 02.25-03.03 2022-06-20 1970-01-01 153
Увс аймгийн агаарын чанарын өнгөрсөн 7 хоногийн мэдээ 03.04-10 2022-06-20 1970-01-01 159
Увс аймгийн агаарын чанарын өнгөрсөн 7 хоногийн мэдээ 03.11-17 2022-06-20 1970-01-01 146
Увс аймгийн агаарын чанарын өнгөрсөн 7 хоногийн мэдээ 03.18-24 2022-06-20 1970-01-01 181
Увс аймгийн агаарын чанарын өнгөрсөн 7 хоногийн мэдээ 03.25-31 2022-06-20 1970-01-01 131
Увс аймгийн агаарын чанарын өнгөрсөн 7 хоногийн мэдээ 04.01-07 2022-06-20 1970-01-01 161
Увс аймгийн агаарын чанарын өнгөрсөн 7 хоногийн мэдээ 04.08-14 2022-06-20 1970-01-01 179
Увс аймгийн агаарын чанарын өнгөрсөн 7 хоногийн мэдээ 04.15-21 2022-06-20 1970-01-01 126
Увс аймгийн агаарын чанарын өнгөрсөн 7 хоногийн мэдээ 04.22-28 2022-06-20 1970-01-01 129
Увс аймгийн агаарын чанарын өнгөрсөн 7 хоногийн мэдээ 04.29-05.05 2022-06-20 1970-01-01 158
Увс аймгийн агаарын чанарын өнгөрсөн 7 хоногийн мэдээ 05.06-12 2022-06-20 1970-01-01 132
Увс аймгийн агаарын чанарын өнгөрсөн 7 хоногийн мэдээ 05.13-19 2022-06-20 1970-01-01 152
Улаангом хотын агаарын чанарын 2-р 10 хоногийн тойм 2020-02-03 1970-01-01 1446
Улаангом хотын агаарын чанарын 10 хоногийн тойм 2020-01-17 1970-01-01 1238
Улаангом хотын өнгөрсөн 10 хоногийн агаарын чанарын төлөв 30-12 2018-05-14 1970-01-01 1869