Урьдчилсан мэдээ > Улиралын төлөв 2020 оны 6-9 сарын цаг агаарын урьдчилсан төлөв

Улиралын төлөв 2020 оны 6-9 сарын цаг агаарын урьдчилсан төлөв

Шинэчлэгдсэн: 2020-08-07 09:17:46

ДУЛААН УЛИРЛЫН ТӨЛӨВ

 2020 оны VI-IX сарын цаг агаарын мэдээ

Зургадугаар сард. Сарын дундаж агаарын температур ОЖД-аар 12-180C дулаан байдаг байна.

6 дугаар сарын агаарын температур ОЖД-ийн орчим дулаан байх төлөвтэй байна (6 дугаар зураг)

Сарын нийлбэр хур тунадас ОЖД-аар нутгийн өмнөд хэсгээр 8-30 мм хур тунадас унадаг ажээ.

6 дугаар сарын нийлбэр хур тунадас ОЖД-аас бага хур тунадас орох төлөвтэй байна (7 дугаар зураг).

Долдугаар сард. Сарын дундаж агаарын температур ОЖД-аар 16-220C дулаан байдаг байна.

7-дугаар сарын агаарын температур ОЖД-ийн орчим дулаан байх төлөвтэй байна (8 дугаар зураг).

Сарын нийлбэр хур тунадасны олон жилийн дунджаар нутгийн өмнөд хэсгээр10-40 мм, бусад нутгаар 40-80 мм хүртэл бороо ордог байна.

7 дугаар сарын нийлбэр хур тунадас ОЖД-ийн орчим хур тунадас орох төлөвтэй байна (9 дүгээр зураг).

Наймдугаар сард. Сарын дундаж агаарын температур ОЖД-аар 12-180C дулаан байдаг байна.

8 дугаар сарын агаарын температур ОЖД-ийн орчим байх төлөвтэй байна (10 дугаар зураг).

Сарын нийлбэр хур тунадас ОЖД-аар 10-40 мм ордог байна.

8-дугаар сарын нийлбэр хур тунадас ОЖД-аас ахиу хур тунадас орох төлөвтэй байна (11 дүгээр зураг).

Есдүгээр сард. Сарын дундаж агаарын температур ОЖД-аар 6-140C дулаан байдаг байна.

9- дүгээр сарын агаарын температур ОЖД-аас 1.5-2.00C-аар дулаан байх төлөвтэй байна

Сарын нийлбэр хур тунадас ОЖД-аар 4-15 мм хур тунадас ордог байна.

9-дүгээр сарын нийлбэр хур тунадас ОЖД-ийн орчим хур тунадас орох төлөвтэй байна (13 дугаар зураг).