Урьдчилсан мэдээ > 1-5 хоног

Увс - Улаангом хот (Станц: Улаангом)

Даваа

2022-01-24
Шөнө
-32 -25
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
-21 -5
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с

Мягмар

2022-01-25
Шөнө
-32 -25
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
-22 -7
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Лхагва

2022-01-26
Шөнө
-33 -27
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
-23 -9
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Пүрэв

2022-01-27
Шөнө
-34 -29
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
-25 -13
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Баасан

2022-01-28
Шөнө
-35 -31
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
-25 -13
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
хасах

Увс - Наранбулаг сум (Станц: Наранбулаг)

Даваа

2022-01-24
Шөнө
-27 -16
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-18 0
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с

Мягмар

2022-01-25
Шөнө
-29 -20
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
-17 1
O
CF
Үүлшинэ
4м/с

Лхагва

2022-01-26
Шөнө
-30 -22
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
-18 0
O
CF
Үүлшинэ
4м/с

Пүрэв

2022-01-27
Шөнө
-29 -20
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
-20 -4
O
CF
Үүлшинэ
4м/с

Баасан

2022-01-28
Шөнө
-25 -13
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
-20 -4
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
хасах

Увс - Малчин сум (Станц: Малчин)

Даваа

2022-01-24
Шөнө
-28 -18
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-20 -4
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с

Мягмар

2022-01-25
Шөнө
-31 -23
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
-22 -7
O
CF
Үүлшинэ
4м/с

Лхагва

2022-01-26
Шөнө
-32 -25
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
-23 -9
O
CF
Үүлшинэ
4м/с

Пүрэв

2022-01-27
Шөнө
-32 -25
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
-24 -11
O
CF
Үүлшинэ
4м/с

Баасан

2022-01-28
Шөнө
-32 -25
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
-24 -11
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
хасах

Увс - Ховд сум (Станц: Хөх толгой)

Даваа

2022-01-24
Шөнө
-30 -22
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-19 -2
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с

Мягмар

2022-01-25
Шөнө
-31 -23
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
-20 -4
O
CF
Үүлшинэ
4м/с

Лхагва

2022-01-26
Шөнө
-30 -22
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
-20 -4
O
CF
Үүлшинэ
4м/с

Пүрэв

2022-01-27
Шөнө
-30 -22
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
-21 -5
O
CF
Үүлшинэ
4м/с

Баасан

2022-01-28
Шөнө
-30 -22
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
-21 -5
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
хасах

Увс - Тэс сум (Станц: Тэс)

Даваа

2022-01-24
Шөнө
-33 -27
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
-24 -11
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с

Мягмар

2022-01-25
Шөнө
-33 -27
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
-25 -13
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Лхагва

2022-01-26
Шөнө
-34 -29
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
-25 -13
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Пүрэв

2022-01-27
Шөнө
-35 -31
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
-26 -14
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Баасан

2022-01-28
Шөнө
-34 -29
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
-26 -14
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
хасах

Увс - Өндөрхангай сум (Станц: Өндөрхангай)

Даваа

2022-01-24
Шөнө
-24 -11
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-13 8
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с

Мягмар

2022-01-25
Шөнө
-23 -9
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
-14 6
O
CF
Үүлшинэ
4м/с

Лхагва

2022-01-26
Шөнө
-24 -11
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
-15 5
O
CF
Үүлшинэ
4м/с

Пүрэв

2022-01-27
Шөнө
-25 -13
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
-14 6
O
CF
Үүлшинэ
4м/с

Баасан

2022-01-28
Шөнө
-26 -14
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
-15 5
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
хасах

Увс - Баруунтуруун сум (Станц: Баруунтуруун)

Даваа

2022-01-24
Шөнө
-29 -20
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
-19 -2
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с

Мягмар

2022-01-25
Шөнө
-30 -22
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
-21 -5
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Лхагва

2022-01-26
Шөнө
-31 -23
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
-22 -7
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Пүрэв

2022-01-27
Шөнө
-30 -22
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
-24 -11
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Баасан

2022-01-28
Шөнө
-28 -18
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
-24 -11
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
хасах

Увс - Өмнөговь сум (Станц: Өмнөговь)

Даваа

2022-01-24
Шөнө
-28 -18
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-18 0
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Мягмар

2022-01-25
Шөнө
-29 -20
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-16 3
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Лхагва

2022-01-26
Шөнө
-30 -22
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-18 0
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Пүрэв

2022-01-27
Шөнө
-29 -20
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-20 -4
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Баасан

2022-01-28
Шөнө
-29 -20
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-19 -2
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
хасах

Увс - Завхан сум (Станц: Завхан)

Даваа

2022-01-24
Шөнө
-29 -20
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-20 -4
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с

Мягмар

2022-01-25
Шөнө
-30 -22
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
-19 -2
O
CF
Үүлшинэ
4м/с

Лхагва

2022-01-26
Шөнө
-31 -23
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
-19 -2
O
CF
Үүлшинэ
4м/с

Пүрэв

2022-01-27
Шөнө
-30 -22
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
-22 -7
O
CF
Үүлшинэ
4м/с

Баасан

2022-01-28
Шөнө
-29 -20
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
-22 -7
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
хасах

Увс - Бөхмөрөн сум (Харуул: Бөхмөрөн)

Даваа

2022-01-24
Шөнө
-26 -14
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
-15 5
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с

Мягмар

2022-01-25
Шөнө
-27 -16
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
-15 5
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Лхагва

2022-01-26
Шөнө
-28 -18
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
-15 5
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Пүрэв

2022-01-27
Шөнө
-28 -18
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
-18 0
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Баасан

2022-01-28
Шөнө
-28 -18
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
-17 1
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
хасах

Увс - Давст сум (Харуул: Давст)

Даваа

2022-01-24
Шөнө
-31 -23
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
-22 -7
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с

Мягмар

2022-01-25
Шөнө
-32 -25
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
-22 -7
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Лхагва

2022-01-26
Шөнө
-33 -27
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
-24 -11
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Пүрэв

2022-01-27
Шөнө
-34 -29
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
-26 -14
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Баасан

2022-01-28
Шөнө
-34 -29
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
-25 -13
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
хасах

Увс - Зүүнговь сум (Харуул: Зүүнговь)

Даваа

2022-01-24
Шөнө
-33 -27
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
-25 -13
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с

Мягмар

2022-01-25
Шөнө
-34 -29
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
-25 -13
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Лхагва

2022-01-26
Шөнө
-35 -31
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
-26 -14
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Пүрэв

2022-01-27
Шөнө
-35 -31
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
-27 -16
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Баасан

2022-01-28
Шөнө
-35 -31
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
-26 -14
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
хасах

Увс - Зүүнхангай сум (Харуул: Зүүнхангай)

Даваа

2022-01-24
Шөнө
-23 -9
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
-14 6
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с

Мягмар

2022-01-25
Шөнө
-24 -11
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
-16 3
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Лхагва

2022-01-26
Шөнө
-25 -13
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
-16 3
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Пүрэв

2022-01-27
Шөнө
-26 -14
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
-18 0
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Баасан

2022-01-28
Шөнө
-23 -9
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
-17 1
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
хасах

Увс - Өлгий сум (Харуул: Өлгий)

Даваа

2022-01-24
Шөнө
-28 -18
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
-18 0
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с

Мягмар

2022-01-25
Шөнө
-29 -20
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
-18 0
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Лхагва

2022-01-26
Шөнө
-30 -22
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
-18 0
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Пүрэв

2022-01-27
Шөнө
-31 -23
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
-20 -4
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Баасан

2022-01-28
Шөнө
-29 -20
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
-19 -2
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
хасах

Увс - Сагил сум (Харуул: Сагил)

Даваа

2022-01-24
Шөнө
-30 -22
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
-21 -5
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с

Мягмар

2022-01-25
Шөнө
-31 -23
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
-23 -9
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Лхагва

2022-01-26
Шөнө
-32 -25
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
-24 -11
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Пүрэв

2022-01-27
Шөнө
-32 -25
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
-25 -13
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Баасан

2022-01-28
Шөнө
-32 -25
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
-24 -11
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
хасах

Увс - Түргэн сум (Харуул: Түргэн)

Даваа

2022-01-24
Шөнө
-29 -20
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
-20 -4
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с

Мягмар

2022-01-25
Шөнө
-30 -22
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
-22 -7
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Лхагва

2022-01-26
Шөнө
-30 -22
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
-23 -9
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Пүрэв

2022-01-27
Шөнө
-31 -23
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
-25 -13
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Баасан

2022-01-28
Шөнө
-31 -23
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
-24 -11
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
хасах

Увс - Хяргас сум (Харуул: Хяргас)

Даваа

2022-01-24
Шөнө
-28 -18
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
-18 0
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с

Мягмар

2022-01-25
Шөнө
-30 -22
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
-23 -9
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Лхагва

2022-01-26
Шөнө
-31 -23
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
-24 -11
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Пүрэв

2022-01-27
Шөнө
-32 -25
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
-25 -13
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Баасан

2022-01-28
Шөнө
-33 -27
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
-24 -11
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
хасах

Увс - Цагаанхайрхан сум (Харуул: Цагаанхайрхан)

Даваа

2022-01-24
Шөнө
-24 -11
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
-15 5
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с

Мягмар

2022-01-25
Шөнө
-25 -13
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
-17 1
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Лхагва

2022-01-26
Шөнө
-25 -13
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
-17 1
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Пүрэв

2022-01-27
Шөнө
-25 -13
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
-18 0
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Баасан

2022-01-28
Шөнө
-26 -14
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
-18 0
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
хасах