Урьдчилсан мэдээ > 1-5 хоног

Увс - Улаангом хот (Станц: Улаангом)

Пүрэв

2023-03-23
Шөнө
-18 0
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
-7 19
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с

Баасан

2023-03-24
Шөнө
-15 5
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
-6 21
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с

Бямба

2023-03-25
Шөнө
-13 8
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
-4 24
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с

Ням

2023-03-26
Шөнө
-11 12
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
-2 28
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с

Даваа

2023-03-27
Шөнө
-8 17
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
2 35
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
хасах

Увс - Наранбулаг сум (Станц: Наранбулаг)

Пүрэв

2023-03-23
Шөнө
-14 6
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-2 28
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Баасан

2023-03-24
Шөнө
-13 8
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-1 30
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Бямба

2023-03-25
Шөнө
-12 10
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
4 39
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Ням

2023-03-26
Шөнө
-10 14
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
6 42
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Даваа

2023-03-27
Шөнө
-7 19
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
8 46
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
хасах

Увс - Малчин сум (Станц: Малчин)

Пүрэв

2023-03-23
Шөнө
-27 -16
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с

Баасан

2023-03-24
Шөнө
-26 -14
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-9 15
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с

Бямба

2023-03-25
Шөнө
-25 -13
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-6 21
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с

Ням

2023-03-26
Шөнө
-23 -9
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-4 24
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с

Даваа

2023-03-27
Шөнө
-21 -5
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-3 26
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
хасах

Увс - Ховд сум (Станц: Хөх толгой)

Пүрэв

2023-03-23
Шөнө
-16 3
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
0 32
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с

Баасан

2023-03-24
Шөнө
-15 5
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
1 33
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Бямба

2023-03-25
Шөнө
-14 6
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
6 42
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Ням

2023-03-26
Шөнө
-13 8
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
8 46
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Даваа

2023-03-27
Шөнө
-10 14
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
9 48
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
хасах

Увс - Тэс сум (Станц: Тэс)

Пүрэв

2023-03-23
Шөнө
-28 -18
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
-13 8
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с

Баасан

2023-03-24
Шөнө
-27 -16
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
-12 10
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с

Бямба

2023-03-25
Шөнө
-25 -13
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
-9 15
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с

Ням

2023-03-26
Шөнө
-24 -11
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
-6 21
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с

Даваа

2023-03-27
Шөнө
-21 -5
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
-4 24
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
хасах

Увс - Өндөрхангай сум (Станц: Өндөрхангай)

Пүрэв

2023-03-23
Шөнө
-18 0
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
-7 19
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Баасан

2023-03-24
Шөнө
-17 1
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
-5 23
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Бямба

2023-03-25
Шөнө
-16 3
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-2 28
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Ням

2023-03-26
Шөнө
-14 6
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
3 37
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Даваа

2023-03-27
Шөнө
-12 10
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
3 37
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
хасах

Увс - Баруунтуруун сум (Станц: Баруунтуруун)

Пүрэв

2023-03-23
Шөнө
-25 -13
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с

Баасан

2023-03-24
Шөнө
-22 -7
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с

Бямба

2023-03-25
Шөнө
-21 -5
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-5 23
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с

Ням

2023-03-26
Шөнө
-19 -2
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-3 26
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с

Даваа

2023-03-27
Шөнө
-16 3
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
0 32
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
хасах

Увс - Өмнөговь сум (Станц: Өмнөговь)

Пүрэв

2023-03-23
Шөнө
-19 -2
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
0 32
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Баасан

2023-03-24
Шөнө
-16 3
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
1 33
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Бямба

2023-03-25
Шөнө
-15 5
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
6 42
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Ням

2023-03-26
Шөнө
-13 8
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
8 46
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Даваа

2023-03-27
Шөнө
-10 14
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
9 48
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
хасах

Увс - Завхан сум (Станц: Завхан)

Пүрэв

2023-03-23
Шөнө
-15 5
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
0 32
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Баасан

2023-03-24
Шөнө
-14 6
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
1 33
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с

Бямба

2023-03-25
Шөнө
-13 8
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
6 42
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с

Ням

2023-03-26
Шөнө
-11 12
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
8 46
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с

Даваа

2023-03-27
Шөнө
-8 17
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
9 48
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
хасах

Увс - Бөхмөрөн сум (Харуул: Бөхмөрөн)

Пүрэв

2023-03-23
Шөнө
-16 3
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
-3 26
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с

Баасан

2023-03-24
Шөнө
-15 5
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
-1 30
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с

Бямба

2023-03-25
Шөнө
-14 6
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
4 39
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с

Ням

2023-03-26
Шөнө
-12 10
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
6 42
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с

Даваа

2023-03-27
Шөнө
-9 15
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
хасах

Увс - Давст сум (Харуул: Давст)

Пүрэв

2023-03-23
Шөнө
-21 -5
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с

Баасан

2023-03-24
Шөнө
-20 -4
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с

Бямба

2023-03-25
Шөнө
-19 -2
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
-5 23
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с

Ням

2023-03-26
Шөнө
-18 0
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
-4 24
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с

Даваа

2023-03-27
Шөнө
-15 5
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
-2 28
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
хасах

Увс - Зүүнговь сум (Харуул: Зүүнговь)

Пүрэв

2023-03-23
Шөнө
-30 -22
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
-13 8
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с

Баасан

2023-03-24
Шөнө
-29 -20
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с

Бямба

2023-03-25
Шөнө
-28 -18
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
-7 19
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с

Ням

2023-03-26
Шөнө
-26 -14
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
-5 23
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с

Даваа

2023-03-27
Шөнө
-23 -9
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
-4 24
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
хасах

Увс - Зүүнхангай сум (Харуул: Зүүнхангай)

Пүрэв

2023-03-23
Шөнө
-16 3
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
-6 21
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с

Баасан

2023-03-24
Шөнө
-15 5
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
-4 24
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с

Бямба

2023-03-25
Шөнө
-14 6
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
-1 30
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с

Ням

2023-03-26
Шөнө
-13 8
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
3 37
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с

Даваа

2023-03-27
Шөнө
-10 14
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
4 39
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
хасах

Увс - Өлгий сум (Харуул: Өлгий)

Пүрэв

2023-03-23
Шөнө
-18 0
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
-2 28
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Баасан

2023-03-24
Шөнө
-17 1
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
-1 30
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с

Бямба

2023-03-25
Шөнө
-16 3
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
5 41
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с

Ням

2023-03-26
Шөнө
-14 6
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с

Даваа

2023-03-27
Шөнө
-10 14
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
8 46
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
хасах

Увс - Сагил сум (Харуул: Сагил)

Пүрэв

2023-03-23
Шөнө
-21 -5
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
-11 12
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с

Баасан

2023-03-24
Шөнө
-19 -2
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
-9 15
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с

Бямба

2023-03-25
Шөнө
-18 0
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
-6 21
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с

Ням

2023-03-26
Шөнө
-17 1
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
-4 24
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с

Даваа

2023-03-27
Шөнө
-14 6
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-2 28
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
хасах

Увс - Түргэн сум (Харуул: Түргэн)

Пүрэв

2023-03-23
Шөнө
-18 0
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
-11 12
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с

Баасан

2023-03-24
Шөнө
-17 1
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с

Бямба

2023-03-25
Шөнө
-16 3
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
-5 23
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с

Ням

2023-03-26
Шөнө
-14 6
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
-3 26
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с

Даваа

2023-03-27
Шөнө
-12 10
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-1 30
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
хасах

Увс - Хяргас сум (Харуул: Хяргас)

Пүрэв

2023-03-23
Шөнө
-21 -5
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с

Баасан

2023-03-24
Шөнө
-20 -4
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с

Бямба

2023-03-25
Шөнө
-19 -2
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
-4 24
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с

Ням

2023-03-26
Шөнө
-17 1
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
-2 28
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с

Даваа

2023-03-27
Шөнө
-13 8
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
0 32
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
хасах

Увс - Цагаанхайрхан сум (Харуул: Цагаанхайрхан)

Пүрэв

2023-03-23
Шөнө
-21 -5
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с

Баасан

2023-03-24
Шөнө
-20 -4
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
-6 21
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с

Бямба

2023-03-25
Шөнө
-19 -2
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
-2 28
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с

Ням

2023-03-26
Шөнө
-17 1
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
2 35
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с

Даваа

2023-03-27
Шөнө
-11 12
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
3 37
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
хасах