Урьдчилсан мэдээ > 1-5 хоног

Улаангом

Ням

2020-04-05
Шөнө
-19 -2
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-4 24
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с

Даваа

2020-04-06
Шөнө
-20 -4
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-3 26
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с

Мягмар

2020-04-07
Шөнө
-20 -4
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-2 28
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с

Лхагва

2020-04-08
Шөнө
-18 0
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-1 30
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с

Пүрэв

2020-04-09
Шөнө
-17 1
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
0 32
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
хасах

Наранбулаг

Ням

2020-04-05
Шөнө
-7 19
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
13 55
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с

Даваа

2020-04-06
Шөнө
-8 17
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
12 53
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Мягмар

2020-04-07
Шөнө
-7 19
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
12 53
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Лхагва

2020-04-08
Шөнө
-4 24
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
13 55
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Пүрэв

2020-04-09
Шөнө
-3 26
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
14 57
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
хасах

Малчин

Ням

2020-04-05
Шөнө
-20 -4
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-2 28
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с

Даваа

2020-04-06
Шөнө
-20 -4
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-2 28
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с

Мягмар

2020-04-07
Шөнө
-20 -4
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-1 30
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с

Лхагва

2020-04-08
Шөнө
-18 0
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
0 32
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с

Пүрэв

2020-04-09
Шөнө
-17 1
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
1 33
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
хасах

Хөх толгой

Ням

2020-04-05
Шөнө
-4 24
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
13 55
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с

Даваа

2020-04-06
Шөнө
-6 21
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
12 53
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с

Мягмар

2020-04-07
Шөнө
-5 23
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
12 53
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с

Лхагва

2020-04-08
Шөнө
-3 26
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
13 55
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с

Пүрэв

2020-04-09
Шөнө
-2 28
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
14 57
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
хасах

Тэс

Ням

2020-04-05
Шөнө
-22 -7
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
-9 15
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с

Даваа

2020-04-06
Шөнө
-20 -4
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
-7 19
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с

Мягмар

2020-04-07
Шөнө
-20 -4
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
-6 21
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с

Лхагва

2020-04-08
Шөнө
-18 0
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
-5 23
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с

Пүрэв

2020-04-09
Шөнө
-17 1
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
-3 26
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
хасах

Өндөрхангай

Ням

2020-04-05
Шөнө
-4 24
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
9 48
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Даваа

2020-04-06
Шөнө
-6 21
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Мягмар

2020-04-07
Шөнө
-6 21
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
8 46
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Лхагва

2020-04-08
Шөнө
-4 24
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
9 48
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Пүрэв

2020-04-09
Шөнө
-3 26
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
10 50
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
хасах

Баруунтуруун

Ням

2020-04-05
Шөнө
-16 3
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-3 26
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Даваа

2020-04-06
Шөнө
-18 0
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-3 26
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Мягмар

2020-04-07
Шөнө
-18 0
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-3 26
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Лхагва

2020-04-08
Шөнө
-16 3
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-2 28
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Пүрэв

2020-04-09
Шөнө
-15 5
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-1 30
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
хасах

Өмнөговь

Ням

2020-04-05
Шөнө
-7 19
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Даваа

2020-04-06
Шөнө
-17 1
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
8 46
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Мягмар

2020-04-07
Шөнө
-17 1
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
8 46
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Лхагва

2020-04-08
Шөнө
-15 5
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
9 48
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Пүрэв

2020-04-09
Шөнө
-14 6
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
10 50
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
хасах

Завхан

Ням

2020-04-05
Шөнө
-6 21
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
12 53
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Даваа

2020-04-06
Шөнө
-6 21
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
14 57
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Мягмар

2020-04-07
Шөнө
-6 21
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
14 57
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Лхагва

2020-04-08
Шөнө
-4 24
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
14 57
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Пүрэв

2020-04-09
Шөнө
-3 26
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
15 59
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
хасах

Бөхмөрөн

Ням

2020-04-05
Шөнө
-6 21
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
11 51
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с

Даваа

2020-04-06
Шөнө
-9 15
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
11 51
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с

Мягмар

2020-04-07
Шөнө
-9 15
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
11 51
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с

Лхагва

2020-04-08
Шөнө
-7 19
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
12 53
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с

Пүрэв

2020-04-09
Шөнө
-6 21
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
13 55
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
хасах

Давст

Ням

2020-04-05
Шөнө
-19 -2
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
-9 15
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с

Даваа

2020-04-06
Шөнө
-19 -2
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с

Мягмар

2020-04-07
Шөнө
-19 -2
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
-5 23
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с

Лхагва

2020-04-08
Шөнө
-17 1
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
-4 24
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с

Пүрэв

2020-04-09
Шөнө
-16 3
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
-3 26
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
хасах

Зүүнговь

Ням

2020-04-05
Шөнө
-22 -7
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с

Даваа

2020-04-06
Шөнө
-23 -9
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
-7 19
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с

Мягмар

2020-04-07
Шөнө
-22 -7
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
-5 23
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с

Лхагва

2020-04-08
Шөнө
-20 -4
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
-4 24
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с

Пүрэв

2020-04-09
Шөнө
-19 -2
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
-3 26
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
хасах

Зүүнхангай

Ням

2020-04-05
Шөнө
-3 26
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с

Даваа

2020-04-06
Шөнө
-4 24
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с

Мягмар

2020-04-07
Шөнө
-5 23
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
8 46
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с

Лхагва

2020-04-08
Шөнө
-3 26
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
8 46
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с

Пүрэв

2020-04-09
Шөнө
-2 28
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
9 48
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
хасах

Өлгий

Ням

2020-04-05
Шөнө
-8 17
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
9 48
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с

Даваа

2020-04-06
Шөнө
-8 17
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с

Мягмар

2020-04-07
Шөнө
-8 17
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
8 46
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с

Лхагва

2020-04-08
Шөнө
-6 21
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
9 48
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с

Пүрэв

2020-04-09
Шөнө
-7 19
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
10 50
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
хасах

Сагил

Ням

2020-04-05
Шөнө
-16 3
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
-7 19
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с

Даваа

2020-04-06
Шөнө
-14 6
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
-6 21
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с

Мягмар

2020-04-07
Шөнө
-14 6
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
-4 24
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с

Лхагва

2020-04-08
Шөнө
-12 10
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
-3 26
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с

Пүрэв

2020-04-09
Шөнө
-11 12
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
-2 28
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
хасах

Түргэн

Ням

2020-04-05
Шөнө
-16 3
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
-5 23
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с

Даваа

2020-04-06
Шөнө
-10 14
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
-5 23
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с

Мягмар

2020-04-07
Шөнө
-9 15
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
-4 24
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с

Лхагва

2020-04-08
Шөнө
-7 19
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
-3 26
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с

Пүрэв

2020-04-09
Шөнө
-6 21
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
-2 28
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
хасах

Хяргас

Ням

2020-04-05
Шөнө
-16 3
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
-4 24
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с

Даваа

2020-04-06
Шөнө
-14 6
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
-4 24
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с

Мягмар

2020-04-07
Шөнө
-12 10
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
-3 26
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с

Лхагва

2020-04-08
Шөнө
-10 14
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
-2 28
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с

Пүрэв

2020-04-09
Шөнө
-9 15
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
0 32
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
хасах

Цагаанхайрхан

Ням

2020-04-05
Шөнө
-4 24
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
8 46
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с

Даваа

2020-04-06
Шөнө
-5 23
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с

Мягмар

2020-04-07
Шөнө
-4 24
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с

Лхагва

2020-04-08
Шөнө
-2 28
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
8 46
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с

Пүрэв

2020-04-09
Шөнө
-1 30
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
10 50
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
хасах