Урьдчилсан мэдээ > 1-5 хоног

Увс - Улаангом хот (Станц: Улаангом)

Мягмар

2020-08-11
Шөнө
12 53
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Бага зэргийн бороо
5м/с

Лхагва

2020-08-12
Шөнө
13 55
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
27 80
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Пүрэв

2020-08-13
Шөнө
13 55
O
CF
Бага зэргийн бороо
5м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Баасан

2020-08-14
Шөнө
13 55
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
25 77
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Бямба

2020-08-15
Шөнө
13 55
O
CF
Бага зэргийн бороо
5м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Бага зэргийн бороо
5м/с
хасах

Увс - Наранбулаг сум (Станц: Наранбулаг)

Мягмар

2020-08-11
Шөнө
14 57
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Лхагва

2020-08-12
Шөнө
14 57
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Үүлшинэ
4м/с

Пүрэв

2020-08-13
Шөнө
14 57
O
CF
Бага зэргийн бороо
4м/с
Өдөр
27 80
O
CF
Бага зэргийн бороо
4м/с

Баасан

2020-08-14
Шөнө
14 57
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Үүлшинэ
4м/с

Бямба

2020-08-15
Шөнө
14 57
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
хасах

Увс - Малчин сум (Станц: Малчин)

Мягмар

2020-08-11
Шөнө
10 50
O
CF
Бага зэргийн бороо
5м/с
Өдөр
23 73
O
CF
Бага зэргийн бороо
5м/с

Лхагва

2020-08-12
Шөнө
10 50
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
23 73
O
CF
Бага зэргийн бороо
4м/с

Пүрэв

2020-08-13
Шөнө
10 50
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Бага зэргийн бороо
4м/с

Баасан

2020-08-14
Шөнө
10 50
O
CF
Бага зэргийн бороо
4м/с
Өдөр
21 69
O
CF
Үүлшинэ
4м/с

Бямба

2020-08-15
Шөнө
10 50
O
CF
Бага зэргийн бороо
5м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Бага зэргийн бороо
5м/с
хасах

Увс - Ховд сум (Станц: Хөх толгой)

Мягмар

2020-08-11
Шөнө
9 48
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Үүлшинэ
4м/с

Лхагва

2020-08-12
Шөнө
11 51
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
23 73
O
CF
Үүлшинэ
4м/с

Пүрэв

2020-08-13
Шөнө
11 51
O
CF
Бага зэргийн бороо
4м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Үүлшинэ
4м/с

Баасан

2020-08-14
Шөнө
11 51
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
21 69
O
CF
Үүлшинэ
4м/с

Бямба

2020-08-15
Шөнө
11 51
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
хасах

Увс - Тэс сум (Станц: Тэс)

Мягмар

2020-08-11
Шөнө
12 53
O
CF
Бага зэргийн бороо
4м/с
Өдөр
27 80
O
CF
Үүлшинэ
4м/с

Лхагва

2020-08-12
Шөнө
12 53
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
27 80
O
CF
Үүлшинэ
4м/с

Пүрэв

2020-08-13
Шөнө
12 53
O
CF
Бага зэргийн бороо
4м/с
Өдөр
27 80
O
CF
Бага зэргийн бороо
4м/с

Баасан

2020-08-14
Шөнө
12 53
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Бага зэргийн бороо
4м/с

Бямба

2020-08-15
Шөнө
12 53
O
CF
Бага зэргийн бороо
4м/с
Өдөр
25 77
O
CF
Бага зэргийн бороо
4м/с
хасах

Увс - Өндөрхангай сум (Станц: Өндөрхангай)

Мягмар

2020-08-11
Шөнө
10 50
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
18 64
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Лхагва

2020-08-12
Шөнө
8 46
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
19 66
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Пүрэв

2020-08-13
Шөнө
8 46
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Бага зэргийн бороо
5м/с

Баасан

2020-08-14
Шөнө
8 46
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
19 66
O
CF
Бага зэргийн бороо
5м/с

Бямба

2020-08-15
Шөнө
8 46
O
CF
Бага зэргийн бороо
6м/с
Өдөр
19 66
O
CF
Бага зэргийн бороо
6м/с
хасах

Увс - Баруунтуруун сум (Станц: Баруунтуруун)

Мягмар

2020-08-11
Шөнө
12 53
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Лхагва

2020-08-12
Шөнө
12 53
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Пүрэв

2020-08-13
Шөнө
12 53
O
CF
Бага зэргийн бороо
5м/с
Өдөр
25 77
O
CF
Бага зэргийн бороо
5м/с

Баасан

2020-08-14
Шөнө
12 53
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Бямба

2020-08-15
Шөнө
12 53
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Бага зэргийн бороо
5м/с
хасах

Увс - Өмнөговь сум (Станц: Өмнөговь)

Мягмар

2020-08-11
Шөнө
11 51
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
21 69
O
CF
Бага зэргийн бороо
6м/с

Лхагва

2020-08-12
Шөнө
12 53
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Пүрэв

2020-08-13
Шөнө
12 53
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
23 73
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Баасан

2020-08-14
Шөнө
12 53
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Бямба

2020-08-15
Шөнө
12 53
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
21 69
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
хасах

Увс - Завхан сум (Станц: Завхан)

Мягмар

2020-08-11
Шөнө
15 59
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Бага зэргийн бороо
6м/с

Лхагва

2020-08-12
Шөнө
15 59
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
27 80
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Пүрэв

2020-08-13
Шөнө
15 59
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
27 80
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Баасан

2020-08-14
Шөнө
15 59
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Бямба

2020-08-15
Шөнө
15 59
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Бага зэргийн бороо
6м/с
хасах

Увс - Бөхмөрөн сум (Харуул: Бөхмөрөн)

Мягмар

2020-08-11
Шөнө
11 51
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
23 73
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Лхагва

2020-08-12
Шөнө
11 51
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
23 73
O
CF
Үүлшинэ
4м/с

Пүрэв

2020-08-13
Шөнө
11 51
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Үүлшинэ
4м/с

Баасан

2020-08-14
Шөнө
11 51
O
CF
Бага зэргийн бороо
3м/с
Өдөр
23 73
O
CF
Үүлшинэ
4м/с

Бямба

2020-08-15
Шөнө
11 51
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
хасах

Увс - Давст сум (Харуул: Давст)

Мягмар

2020-08-11
Шөнө
13 55
O
CF
Бага зэргийн бороо
3м/с
Өдөр
25 77
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Лхагва

2020-08-12
Шөнө
15 59
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
25 77
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Пүрэв

2020-08-13
Шөнө
15 59
O
CF
Бага зэргийн бороо
3м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Баасан

2020-08-14
Шөнө
15 59
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Бямба

2020-08-15
Шөнө
15 59
O
CF
Бага зэргийн бороо
3м/с
Өдөр
25 77
O
CF
Бага зэргийн бороо
3м/с
хасах

Увс - Зүүнговь сум (Харуул: Зүүнговь)

Мягмар

2020-08-11
Шөнө
12 53
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Лхагва

2020-08-12
Шөнө
11 51
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Пүрэв

2020-08-13
Шөнө
11 51
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Бага зэргийн бороо
3м/с

Баасан

2020-08-14
Шөнө
11 51
O
CF
Бага зэргийн бороо
3м/с
Өдөр
25 77
O
CF
Бага зэргийн бороо
3м/с

Бямба

2020-08-15
Шөнө
11 51
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Бага зэргийн бороо
3м/с
хасах

Увс - Зүүнхангай сум (Харуул: Зүүнхангай)

Мягмар

2020-08-11
Шөнө
10 50
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
19 66
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Лхагва

2020-08-12
Шөнө
11 51
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
19 66
O
CF
Үүлшинэ
4м/с

Пүрэв

2020-08-13
Шөнө
11 51
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
19 66
O
CF
Бага зэргийн бороо
4м/с

Баасан

2020-08-14
Шөнө
11 51
O
CF
Бага зэргийн бороо
3м/с
Өдөр
18 64
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Бямба

2020-08-15
Шөнө
11 51
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
18 64
O
CF
Бага зэргийн бороо
3м/с
хасах

Увс - Өлгий сум (Харуул: Өлгий)

Мягмар

2020-08-11
Шөнө
11 51
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Бага зэргийн бороо
3м/с

Лхагва

2020-08-12
Шөнө
11 51
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
23 73
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Пүрэв

2020-08-13
Шөнө
11 51
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Баасан

2020-08-14
Шөнө
11 51
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
23 73
O
CF
3м/с

Бямба

2020-08-15
Шөнө
11 51
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
23 73
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
хасах

Увс - Сагил сум (Харуул: Сагил)

Мягмар

2020-08-11
Шөнө
11 51
O
CF
Бага зэргийн бороо
3м/с
Өдөр
23 73
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Лхагва

2020-08-12
Шөнө
10 50
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Бага зэргийн бороо
3м/с

Пүрэв

2020-08-13
Шөнө
10 50
O
CF
Бага зэргийн бороо
3м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Бага зэргийн бороо
3м/с

Баасан

2020-08-14
Шөнө
10 50
O
CF
Бага зэргийн бороо
3м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Бага зэргийн бороо
3м/с

Бямба

2020-08-15
Шөнө
10 50
O
CF
Бага зэргийн бороо
3м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Бага зэргийн бороо
3м/с
хасах

Увс - Түргэн сум (Харуул: Түргэн)

Мягмар

2020-08-11
Шөнө
11 51
O
CF
Бага зэргийн бороо
3м/с
Өдөр
23 73
O
CF
Бага зэргийн бороо
3м/с

Лхагва

2020-08-12
Шөнө
10 50
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Бага зэргийн бороо
3м/с

Пүрэв

2020-08-13
Шөнө
10 50
O
CF
Бага зэргийн бороо
3м/с
Өдөр
25 77
O
CF
Бага зэргийн бороо
3м/с

Баасан

2020-08-14
Шөнө
10 50
O
CF
Бага зэргийн бороо
3м/с
Өдөр
23 73
O
CF
Бага зэргийн бороо
3м/с

Бямба

2020-08-15
Шөнө
10 50
O
CF
Бага зэргийн бороо
3м/с
Өдөр
23 73
O
CF
Бага зэргийн бороо
3м/с
хасах

Увс - Хяргас сум (Харуул: Хяргас)

Мягмар

2020-08-11
Шөнө
11 51
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Лхагва

2020-08-12
Шөнө
11 51
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
23 73
O
CF
Бага зэргийн бороо
4м/с

Пүрэв

2020-08-13
Шөнө
11 51
O
CF
Бага зэргийн бороо
3м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Бага зэргийн бороо
4м/с

Баасан

2020-08-14
Шөнө
11 51
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
23 73
O
CF
Бага зэргийн бороо
3м/с

Бямба

2020-08-15
Шөнө
11 51
O
CF
Бага зэргийн бороо
3м/с
Өдөр
23 73
O
CF
Бага зэргийн бороо
3м/с
хасах

Увс - Цагаанхайрхан сум (Харуул: Цагаанхайрхан)

Мягмар

2020-08-11
Шөнө
11 51
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
18 64
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Лхагва

2020-08-12
Шөнө
11 51
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
19 66
O
CF
Үүлшинэ
4м/с

Пүрэв

2020-08-13
Шөнө
11 51
O
CF
Бага зэргийн бороо
3м/с
Өдөр
21 69
O
CF
Бага зэргийн бороо
4м/с

Баасан

2020-08-14
Шөнө
11 51
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Бямба

2020-08-15
Шөнө
11 51
O
CF
Бага зэргийн бороо
3м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Бага зэргийн бороо
3м/с
хасах