Урьдчилсан мэдээ > 1-5 хоног

Увс - Улаангом хот (Станц: Улаангом)

Мягмар

2021-10-19
Шөнө
-4 24
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
9 48
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Лхагва

2021-10-20
Шөнө
-4 24
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
9 48
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Пүрэв

2021-10-21
Шөнө
-3 26
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
9 48
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Баасан

2021-10-22
Шөнө
-3 26
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
9 48
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Бямба

2021-10-23
Шөнө
-2 28
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
хасах

Увс - Наранбулаг сум (Станц: Наранбулаг)

Мягмар

2021-10-19
Шөнө
-2 28
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
9 48
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Лхагва

2021-10-20
Шөнө
-2 28
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
9 48
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Пүрэв

2021-10-21
Шөнө
-2 28
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
10 50
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Баасан

2021-10-22
Шөнө
-1 30
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
10 50
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Бямба

2021-10-23
Шөнө
-1 30
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
8 46
O
CF
Багавтар үүлтэй
9м/с
хасах

Увс - Малчин сум (Станц: Малчин)

Мягмар

2021-10-19
Шөнө
-9 15
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
6 42
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Лхагва

2021-10-20
Шөнө
-9 15
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
6 42
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Пүрэв

2021-10-21
Шөнө
-6 21
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с
Өдөр
8 46
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Баасан

2021-10-22
Шөнө
-5 23
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
Өдөр
8 46
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Бямба

2021-10-23
Шөнө
-5 23
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
Өдөр
5 41
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
хасах

Увс - Ховд сум (Станц: Хөх толгой)

Мягмар

2021-10-19
Шөнө
-10 14
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
6 42
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Лхагва

2021-10-20
Шөнө
-10 14
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
6 42
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Пүрэв

2021-10-21
Шөнө
-8 17
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Баасан

2021-10-22
Шөнө
-7 19
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
8 46
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Бямба

2021-10-23
Шөнө
-6 21
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
5 41
O
CF
Багавтар үүлтэй
10м/с
хасах

Увс - Тэс сум (Станц: Тэс)

Мягмар

2021-10-19
Шөнө
-6 21
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
9 48
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с

Лхагва

2021-10-20
Шөнө
-6 21
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
9 48
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с

Пүрэв

2021-10-21
Шөнө
-3 26
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
10 50
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с

Баасан

2021-10-22
Шөнө
-4 24
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
9 48
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с

Бямба

2021-10-23
Шөнө
-2 28
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
8 46
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
хасах

Увс - Өндөрхангай сум (Станц: Өндөрхангай)

Мягмар

2021-10-19
Шөнө
-5 23
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
5 41
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Лхагва

2021-10-20
Шөнө
-5 23
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
5 41
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Пүрэв

2021-10-21
Шөнө
-4 24
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
5 41
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Баасан

2021-10-22
Шөнө
-4 24
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
5 41
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Бямба

2021-10-23
Шөнө
-5 23
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
3 37
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
хасах

Увс - Баруунтуруун сум (Станц: Баруунтуруун)

Мягмар

2021-10-19
Шөнө
-5 23
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
8 46
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Лхагва

2021-10-20
Шөнө
-5 23
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
8 46
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Пүрэв

2021-10-21
Шөнө
-4 24
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
8 46
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Баасан

2021-10-22
Шөнө
-3 26
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Бямба

2021-10-23
Шөнө
-4 24
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
6 42
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
хасах

Увс - Өмнөговь сум (Станц: Өмнөговь)

Мягмар

2021-10-19
Шөнө
-8 17
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
8 46
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Лхагва

2021-10-20
Шөнө
-8 17
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
8 46
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Пүрэв

2021-10-21
Шөнө
-8 17
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
8 46
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Баасан

2021-10-22
Шөнө
-7 19
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
8 46
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Бямба

2021-10-23
Шөнө
-6 21
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Багавтар үүлтэй
10м/с
хасах

Увс - Завхан сум (Станц: Завхан)

Мягмар

2021-10-19
Шөнө
-5 23
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
9 48
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Лхагва

2021-10-20
Шөнө
-5 23
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
9 48
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Пүрэв

2021-10-21
Шөнө
-3 26
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
10 50
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Баасан

2021-10-22
Шөнө
-2 28
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
10 50
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Бямба

2021-10-23
Шөнө
-1 30
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
8 46
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с
хасах

Увс - Бөхмөрөн сум (Харуул: Бөхмөрөн)

Мягмар

2021-10-19
Шөнө
-7 19
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с

Лхагва

2021-10-20
Шөнө
-7 19
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с

Пүрэв

2021-10-21
Шөнө
-5 23
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с

Баасан

2021-10-22
Шөнө
-4 24
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с

Бямба

2021-10-23
Шөнө
-3 26
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
6 42
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с
хасах

Увс - Давст сум (Харуул: Давст)

Мягмар

2021-10-19
Шөнө
-4 24
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
6 42
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с

Лхагва

2021-10-20
Шөнө
-4 24
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
6 42
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с

Пүрэв

2021-10-21
Шөнө
-3 26
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с

Баасан

2021-10-22
Шөнө
-2 28
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с

Бямба

2021-10-23
Шөнө
-1 30
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
6 42
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
хасах

Увс - Зүүнговь сум (Харуул: Зүүнговь)

Мягмар

2021-10-19
Шөнө
-6 21
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
9 48
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с

Лхагва

2021-10-20
Шөнө
-6 21
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
9 48
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с

Пүрэв

2021-10-21
Шөнө
-5 23
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
9 48
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с

Баасан

2021-10-22
Шөнө
-4 24
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
9 48
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с

Бямба

2021-10-23
Шөнө
-4 24
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
8 46
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
хасах

Увс - Зүүнхангай сум (Харуул: Зүүнхангай)

Мягмар

2021-10-19
Шөнө
-5 23
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
5 41
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с

Лхагва

2021-10-20
Шөнө
-5 23
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
5 41
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Пүрэв

2021-10-21
Шөнө
-4 24
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
Өдөр
5 41
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Баасан

2021-10-22
Шөнө
-3 26
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
4 39
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Бямба

2021-10-23
Шөнө
-4 24
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
Өдөр
3 37
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
хасах

Увс - Өлгий сум (Харуул: Өлгий)

Мягмар

2021-10-19
Шөнө
-9 15
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с

Лхагва

2021-10-20
Шөнө
-9 15
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с

Пүрэв

2021-10-21
Шөнө
-7 19
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
8 46
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Баасан

2021-10-22
Шөнө
-8 17
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с

Бямба

2021-10-23
Шөнө
-6 21
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Багавтар үүлтэй
10м/с
хасах

Увс - Сагил сум (Харуул: Сагил)

Мягмар

2021-10-19
Шөнө
-5 23
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с

Лхагва

2021-10-20
Шөнө
-5 23
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с

Пүрэв

2021-10-21
Шөнө
-5 23
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с

Баасан

2021-10-22
Шөнө
-4 24
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с

Бямба

2021-10-23
Шөнө
-3 26
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
хасах

Увс - Түргэн сум (Харуул: Түргэн)

Мягмар

2021-10-19
Шөнө
-4 24
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
5 41
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с

Лхагва

2021-10-20
Шөнө
-4 24
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
5 41
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с

Пүрэв

2021-10-21
Шөнө
-3 26
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с

Баасан

2021-10-22
Шөнө
-2 28
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
6 42
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с

Бямба

2021-10-23
Шөнө
-2 28
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
6 42
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
хасах

Увс - Хяргас сум (Харуул: Хяргас)

Мягмар

2021-10-19
Шөнө
-6 21
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
6 42
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с

Лхагва

2021-10-20
Шөнө
-6 21
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
6 42
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с

Пүрэв

2021-10-21
Шөнө
-5 23
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с

Баасан

2021-10-22
Шөнө
-4 24
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
6 42
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с

Бямба

2021-10-23
Шөнө
-4 24
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
6 42
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
хасах

Увс - Цагаанхайрхан сум (Харуул: Цагаанхайрхан)

Мягмар

2021-10-19
Шөнө
-5 23
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
5 41
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с

Лхагва

2021-10-20
Шөнө
-5 23
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
5 41
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Пүрэв

2021-10-21
Шөнө
-4 24
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
Өдөр
6 42
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Баасан

2021-10-22
Шөнө
-4 24
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
5 41
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Бямба

2021-10-23
Шөнө
-5 23
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
3 37
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
хасах