Орчны шинжилгээний мэдээ > Агаарын чанар

Агаарын чанарын харуулууд (1)

Улаангом (Увс - Улаангом хот, Аймгийн УЦУОША-д)
Огноо Цаг NO2 Азотын давхар исэл (мг/м3) /Стандарт: 0.200/ SO2 Хүхэрлэг хий (мг/м3) /Стандарт: 0.450/ PM10 (мг/м3) /Стандарт: 0.100/ CO (мг/м3)
2019.12.24 8 0.028 0.005 -
2019.12.24 14 0.027 0.007 -
2019.12.24 20 0.032 0.008 -
2019.12.25 8 0.043 0.037 -
2019.12.25 14 0.045 0.016 -
2019.12.25 20 0.031 0.005 -
2019.12.26 8 0.022 0.004 -
2019.12.26 14 0.019 0.004 -
2019.12.26 20 0.035 0.018 -
2019.12.27 8 0.025 0.007 -
2019.12.27 14 0.029 0.004 -
2019.12.27 20 0.043 0.006 -
2019.12.30 8 0.031 0.006 -
2019.12.30 14 0.022 0.006 -
2019.12.30 20 0.025 0.006 -
2019.12.31 8 0.032 0.011 -