Орчны шинжилгээний мэдээ > Агаарын чанар

Агаарын чанарын харуулууд (1)

Улаангом (Увс - Улаангом хот, Аймгийн УЦУОША-д)
Огноо Цаг NO2 Азотын давхар исэл (мг/м3) /Стандарт: 0.200/ SO2 Хүхэрлэг хий (мг/м3) /Стандарт: 0.450/ PM10 (мг/м3) /Стандарт: 0.100/ CO (мг/м3)
2019.6.17 8 0.02 0.005 -
2019.6.17 20 0.015 0.003 -
2019.6.18 8 0.017 0.004 -
2019.6.18 20 0.015 0.004 0.018
2019.6.19 8 0.018 0.006 -
2019.6.19 20 0.016 0.002 -
2019.6.20 8 0.018 0.003 -
2019.6.20 20 0.02 0.003 0.013
2019.6.21 8 0.023 0.005 -
2019.6.21 20 0.015 0.004 -
2019.6.24 8 0.03 0.006 -