Орчны шинжилгээний мэдээ > Агаарын шинжилгээний мэдээ

Увс аймгийн агаарын чанарын өнгөрсөн 7 хоногийн мэдээ 09.16 - 22

Шинэчлэгдсэн: 2022-10-01 21:42:52

Увс аймгийн агаарын чанарын өнгөрсөн 7 хоногийн мэдээ

/2022 оны 09 дүгээр сарын 16-аас 22-ны өдөр/

Увс аймгийн агаарт түгээмэл бохирдуулах бодис хүхэрлэг хий /SO2/, азотын давхар исэл /NO2/, тоосонцор /PM10, PM2.5/-ын  агууламжийг тодорхойллоо.

Увс аймгийн төвийн өнгөрсөн 7 хоногийн агаарын чанар,

2022 оны 09 дүгээр сарын 16-аас 22-ны өдөр

/2021 оны мөн үетэй харьцуулснаар/

 

 

 

Бохирдуулах бодисын нэр

MNS 4585:2016

7 хоногийн дундаж агууламж

20 минутын дунджаар хамгийн их агууламж

Стандартаас давсан тохиолдлын тоо, хувиар

Хүлцэх хэм

хэмжээ мкг/м3

2021 он

2022 он

2021 он

2022 он

2021 он

2022 он

1

Хүхэрлэг хий(SO2)

450

4 мкг/м3

4 мкг/м3

7 мкг/м3

6 мкг/м3

0%

0%

2

Азотын давхар исэл (NO2)

200

17 мкг/м3

17 мкг/м3

27 мкг/м3

27 мкг/м3

0%

0%

 

 

 

 

 

Бохирдуулах бодисын нэр

 

MNS 4585:2016

7 хоногийн дундаж агууламж, мкг/м3

24 цагийн дунджаар хамгийн их агууламж, мкг/м3

 

Стандартаас давсан тохиолдлын тоо, хувиар

 

Хүлцэх хэм

хэмжээ мкг/м3

2021 он

2022 он

2021 он

2022 он

2021 он

2022 он

1

 

PM2.5 Тоосонцор

50

40 мкг/м3

24 мкг/м3

40 мкг/м3

30 мкг/м3

  1. %

0 %

 

 

Увс аймгийн төвийн өнгөрсөн 7 хоногийн агаарын чанар,

2022 оны 09 дүгээр сарын 16-аас 22-ны өдөр

/2021 оны мөн үетэй харьцуулснаар/

Цаг агаарын үзүүлэлт

2021 он

2022 он

Тайлбар

1

Дундаж температур, оС

11.50C

10.20C

 

2

Салхины дундаж хурд, м/с

2.5 м/с

2.7 м/с

 

3

Хур тунадасны хэмжээ, мм

-

4.2 мм

 

УВС АЙМГИЙН УС ЦАГ УУР, ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТӨВИЙН

БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЛАБОРАТОРИ