Орчны шинжилгээний мэдээ > Хөрсний чанар

Хөрсний чанарын сорьц авсан цэгүүд (4)

Сургууль, 1-р цэцэрлэг (Увс - Улаангом хот)
Огноо Pb
Хар тугалга (мг/кг) /Стандарт: 100/
Hg
Мөнгөн ус (мг/кг) /Стандарт: 2/
Cr
Хром (мг/кг) /Стандарт: 150/
Zn
Цайр (мг/кг) /Стандарт: 300/
Cu
Зэс (мг/кг) /Стандарт: 100/
Co
Кобальт (мг/кг) /Стандарт: 50/
Sr
Стронций (мг/кг) /Стандарт: 800/
Cd
Кадми (мг/кг) /Стандарт: 3/
2012 28.5 0.0 14.6 243.4 26.9 37.8 382.8 0.0
2014 32.3 0.0 0.0 276.1 26.3 36.6 383.0 4.4
Эмнэлгийн ойролцоо (Увс - Улаангом хот)
Огноо Pb
Хар тугалга (мг/кг) /Стандарт: 100/
Hg
Мөнгөн ус (мг/кг) /Стандарт: 2/
Cr
Хром (мг/кг) /Стандарт: 150/
Zn
Цайр (мг/кг) /Стандарт: 300/
Cu
Зэс (мг/кг) /Стандарт: 100/
Co
Кобальт (мг/кг) /Стандарт: 50/
Sr
Стронций (мг/кг) /Стандарт: 800/
Cd
Кадми (мг/кг) /Стандарт: 3/
2012 36.8 0.7 3.2 621.8 27.7 40.6 424.0 1.6
2014 31.2 0.0 0.0 360.7 26.0 44.2 444.7 2.0
2016 18.6 0.8 0.0 220.6 31.3 42.8 418.6 0.0
ШТС /дугуй засвар,угаалга/ (Увс - Улаангом хот)
Огноо Pb
Хар тугалга (мг/кг) /Стандарт: 100/
Hg
Мөнгөн ус (мг/кг) /Стандарт: 2/
Cr
Хром (мг/кг) /Стандарт: 150/
Zn
Цайр (мг/кг) /Стандарт: 300/
Cu
Зэс (мг/кг) /Стандарт: 100/
Co
Кобальт (мг/кг) /Стандарт: 50/
Sr
Стронций (мг/кг) /Стандарт: 800/
Cd
Кадми (мг/кг) /Стандарт: 3/
2012 25.1 0.0 3.4 298.1 28.4 52.0 409.4 0.0
2014 28.3 0.8 1.6 293.1 26.9 55.8 365.4 0.0
2016 31.6 0.8 0.0 304.1 26.0 34.2 393.6 0.0
Хүнсний зах (Увс - Улаангом хот)
Огноо Pb
Хар тугалга (мг/кг) /Стандарт: 100/
Hg
Мөнгөн ус (мг/кг) /Стандарт: 2/
Cr
Хром (мг/кг) /Стандарт: 150/
Zn
Цайр (мг/кг) /Стандарт: 300/
Cu
Зэс (мг/кг) /Стандарт: 100/
Co
Кобальт (мг/кг) /Стандарт: 50/
Sr
Стронций (мг/кг) /Стандарт: 800/
Cd
Кадми (мг/кг) /Стандарт: 3/
2012 44.9 0.0 0.0 355.1 26.6 35.1 417.9 0.0
2014 36.2 0.0 0.0 329.8 23.7 58.9 420.4 0.5
2016 44.5 0.0 2.2 605.8 29.8 19.0 417.1 0.0